Llywodraethwyr
image

Cadeirydd: Dr Alexandra Plows, 7 Carreg y Gath, Rhiwlas - Cynrychiolydd yr A.A.Ll.
Is-Gadeirydd: Mr Steffan Job, 34 Bro Rhiwen - Aelod cyfetholedig

Llinos Goosey - Cynrychiolydd y Staff Dysgu
Hefin Williams, Ffiolau’r Grug, Rhiwlas - Cynghorydd
Alison Florence , Olive Branch, Pentir - Cynrhychiolydd rhieni
Mrs Caren Rowlands, Y Goeden Eirin, Rhiwlas - Cynrhychiolydd rhieni
Ceri Owen, 30 Caeau Gleision, Rhiwlas - Cynrychiolydd y Rhieni
Rhian Evans - Cyngor Cymuned
Iwan Davies, Pennaeth - aelod yn rhinwedd ei swydd
Mrs Einir Williams, Cefn Coch, Rhiwlas - Cynrychiolydd Staff Ategol

Clerc: Helen Campbell, Waunfawr

Adran Ddiogel