Tymhorau 2021-2022

TYMOR: image

HYDREF 2021:          1 Medi 2021 - 22 Rhagfyr 2021
GWANWYN 2022:   6 Ionawr 2022 - 8 Mawrth 2022
HAF 2022:                 25 Ebrill 2022- 20 Gorffennaf 2022

Bydd disgyblion yn dychwelyd i’r ysgol ddydd Iau, 2 Medi, 2021.


GWYLIAU:

25 - 29 Hydref 2021 (Hanner-Tymor)
23 Rhagfyr 2021 - 5 Ionawr 2022 (Gwyliau’r Nadolig)
21 - 25 Chwefror 2022 (Hanner-Tymor)
11 - 22 Ebrill 2022 (Gwyliau’r Pasg)
2 Mai 2022 (Calan Mai)
30 Mai - 3 Mehefin 2022 (Hanner-Tymor)
21 Gorffennaf - 31 Awst 2022 (Gwyliau’r Haf)

Bydd yr ysgolion yn ail-agor ddydd Mercher, 1 Medi, 2022 i athrawon, a dydd Iau, 2 Medi i ddisgyblion (i’w gadarnhau).

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth am Dyddiadau tymor / Gwyliau ar wefan Cyngor Gwynedd.