Tymhorau 2022/23

image

TYMOR:

Hydref 2022        1 Medi 2022 - 23 Rhagfyr 2022
Gwanwyn 2023   9 Ionawr 2023 - 31 Mawrth 2023
Haf 2023               17 Ebrill 2023 - 20 Gorffennaf 2023

GWYLIAU:

Hanner-Tymor

31 Hydref - 4 Tachwedd 2022

Gwyliau’r Nadolig

26 Rhagfyr 2022 - 6 Ionawr 2023

Hanner-Tymor

20 - 24 Chwefror 2023

Gwyliau’r Pasg

3 - 14 Ebrill 2023

Calan Mai

1 Mai 2023

Hanner-Tymor

29 Mai - 2 Mehefin 2023

Gwyliau’r Haf

21 Gorffennaf - 31 Awst 2023

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth am Dyddiadau tymor / Gwyliau ar wefan Cyngor Gwynedd.